บริการรับปักเสาไฟฟ้า ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำใช้ในงานไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล เสาไฟฟ้าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสำหรับทำตลาดนัด เสาไฟฟ้าเพื่อเดินเมนไฟฟ้าจ่ายไฟให้แก่ตลาดนัด หรือเสาไฟฟ้าเพื่อติดตั้งเสาส่งไวไฟ

บริการรับปักเสาไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าภายในโครงการหมู่บ้าน ปักเสาไฟฟ้าขยายเขตเพื่อใช้งานงานโรงเรือน โรงสีข้าว หรือขยายเขตไฟฟ้าไปใช้งานงานเกษตร

บริการรับตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน ไฟฟ้าสามเฟส ตรวจเช็ควัดค่าแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานในแต่ละเฟส เปลี่ยนตัวเบรคเกอร์ที่มีปัญหา กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่สะดวก

บริการรับตรวจเช็คไฟฟ้าขัดข้อง ตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับปั๊มน้ำขัดข้องทำไห้ปั๊มน้ำไม่ทำงาน รับแก้ไขตู้ควบคุมไฟฟ้าทำงานผิดปกติ ตู้ควบคุมการสูบน้ำไม่ทำงานอัตโนมัติ ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าเกินในวงจร

ตรวจเช็คแก้ไขตู้ควบคุมไฟฟ้าทั่ใช้ควบคุมไฟฟ้าในงานวงจรอัตโนมัติต่างๆ ตู้ควบคุมมอเตอร์แบบเรียงลำดับ ตู้ควบคุมปั๊มน้ำแบบทำงานตัวเดียวและเพิ่มขึ้นหลายๆตัวเมื่อมีการใช้น้ำเยอะขึ้น หรือระดับน้ำในแทงค์ลดลงอย่างรวดเร็ว