แนะนำปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในบ้าน หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วๆไป

ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ มีหลายขนาดให้เลือกใช้ความแรงตามกำลังไฟฟ้า บ้านชั้นเดียว สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 100 วัตต์ขึ้นไป บ้านสองชั้น แนะนำ 200 วัตต์ขึ้น

ปั๊มน้ำระบบอัดอากาศ แรงดันไม่ค่อยคงที่ มีหลายขนาดให้เลือกใช้ความแรงตามกำลังไฟฟ้า บ้านชั้นเดียว สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 100 วัตต์ขึ้นไป บ้านสองชั้นแนะนำ 200 วัตต์ขึ้นไป

ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ มีหลายขนาดให้เลือกใช้ความแรงตามกำลังไฟฟ้า บ้านชั้นเดียว สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 100 วัตต์ขึ้นไป บ้านสองชั้น แนะนำ 200 วัตต์ขึ้น รุ่นนี้น้ำค่อนข้างจะไหลคงที่ตลอดเวลา

ปั๊มหอยโข่ง เป็นปั๊มน้ำที่ได้ปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะ ส่วนใหญ่จะใช้สูบน้ำขึ้นใส่ถังเก็บน้ำในที่สูง รุ่นนี้จะเหมาะกับงานเกษตร สูบน้ำในสวน รดน้ำต้นไม้

ลูกลอยไฟฟ้า จะเป็นอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าที่สั่งจ่ายให้กับปั๊มน้ำ จะใช้ตัดไฟเมื่อน้ำเต็มแทงค์ หรือจะใช้ตัดไฟที่จ่ายให้กับปั๊ม เมื่อน้ำในถังใกล้หมด ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับช่างผู้ออกแบบและติดตั้ง

ลูกลอยน้ำ ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ เปิดและปิดน้ำที่เติมลงในแทงค์อัตโนมัติ เมื่อระดับน้ำลดลงตำกว่าลูกลอย ลูกลอยก็จะเปิดให้น้ำไหลเข้าเติมแทงค์ เมื่อน้ำเต็ม น้ำก็จะดันลูกลอยให้ปิด น้ำก็จะหยุดเติมแทงค์